تصویر لودر

با هدف پیچ، به اهدافت بپیچ

اینجا منبعی از مقالاته ، برای کسایی که دوست دارن بیشتر یاد بگیرن و به هدفشون نزدیک تر بشن

مطالب رایگان، جامع و کاربردی

معرفی به درد بخورها

کتاب ها

اپلیکیشن

کانال یوتیوب

جامعیت مطالب

بروز بودن

تنوع مقالات

مطالب چکیده

دنبال چی هستی؟

خودشناسی

کسب و کار

مهارت نرم

سارا جمالی
هدف پیچ امروز برای من بسیار فراتر از یک فضای آموزشی است.
مهیا ابراهیمی
هدف پیچ ، نگاه کلان‌ و پیوسته را به من آموخته و همچنان در این مسیر یک پشتیبان نمونه است.
علی ذاکری
مطالب و آموزش‌های هدف پیچ یکی از برجسته‌ترین مراجع دست اول و منابع مطالعاتی من در طی چندسال اخیر بود
مهدیه صفائی
مطالب و آموزش‌های هدف پیچ یکی از برجسته‌ترین مراجع دست اول و منابع مطالعاتی من در طی چندسال اخیر بود.
سارا جمالی
هدف پیچ امروز برای من بسیار فراتر از یک فضای آموزشی است.
مهیا ابراهیمی
هدف پیچ ، نگاه کلان‌ و پیوسته را به من آموخته و همچنان در این مسیر یک پشتیبان نمونه است.
علی ذاکری
مطالب و آموزش‌های هدف پیچ یکی از برجسته‌ترین مراجع دست اول و منابع مطالعاتی من در طی چندسال اخیر بود
مهدیه صفائی
مطالب و آموزش‌های هدف پیچ یکی از برجسته‌ترین مراجع دست اول و منابع مطالعاتی من در طی چندسال اخیر بود.
پیمایش به بالا